English  I  Afrikaans

Missie

Die Koejawel Produsente Vereniging is ‘n vrywillige instelling van koejawel produsente in Suid-Afrika. Ons missie is om die belange van die koejawelprodusente en ons vennote in die Suid-Afrikaanse koejawelbedryf te bevorder en bied bemarking, tegniese en logistieke ondersteuning aan.

Visie

Om die koejawelbedryf tot sy volle potensiaal in volume en waarde te laat groei, om dit ekonomies moontlik te maak vir die produsente om in koejawelboorde te investeer en volop werksgeleenthede in die landbou sektor te bied.

Doelwitte

Die hoof doelwit van die Koejawel Produsente Vereniging is om ‘n forum daar te stel waardeur sake wat betref die koejawelbedryf, uitgelig en aangespreek kan word

Spesifieke doelwitte is:

  • om die koejawelbedryf deur bemarking en innovering te ontwikkel
  • om die langtermyn aanbod van koejawels en koördineer
  • om enige probleme wat die bedryf as geheel in die gesig staar, aan te spreek
  • om as ‘n raadgewende liggaam op te tree en tegniese ondersteuning vir produsente te bied
  • om koejawelprodusente op verskeie forums te verteenwoordig, soos: Regeringsliggame, die inmaakbedryf, uitvoerliggame, internasionale handelsake, landbou, arbeid, ens.
  • om bedryfstransformasie te bestuur