English Afrikaans

 

Boland Pulp
Puree & Konsentrate

Posbus 1177 . Wellington 7654 . Suid-Afrika
T: +27 21 873 3165
F: +27 21 873 7244
E: info@bolandpulp.co.za

 

Breede Valley Fruit Processors
Puree & Konsentrate

Posbus 200 Bergvliet. Kaapstad 7864 . Suid-Afrika
T: +27 21 706 6135
F: +27 21 706 6137
E: info@bvfp.co.za

 

Ceres Fruit Processors
Puree & Konsentrate

Posbus 366 . Ceres 6835 . Suid-Afrika
T: +27 23 316 8000
F: +27 23 312 3082
E: admin@cfp.co.za

   

Langeberg & Ashton Foods (Pty) Ltd
Inmaak, Puree & Konsentrate

Privaatsak X20 . Durbanville 7531 . Suid-Afrika
T: +27 21 870 5000
F: +27 21 870 5134
E: info@langebergandashton.co.za

 

Rhodes Food Group
Inmaak, Puree & Konsentrate

Privaatsak X3040 . Paarl 7620 . Suid-Afrika
T: +27 21 870 4000
F: +27 21 874 1445
E: info@rhodesfoodgroup.com

 

 

Geniet die wonderlike smaak en voedingswaarde van Suid-Afrikaanse koejawelprodukte.

Kontak:

Die Koejawel Produsente Vereniging
Posbus 426
PAARL
Suid-Afrika
7620

Tel: +27 21 872 1501
Fax: +27 21 872 2675
E-pos: Victor@guavas.co.za